Salmonella-fager (Salmonella Phages)

Salmonella-fager

Virus vars värd är Salmonella. En ofta stött på Salmonellafag är BAKTERIOFAG P22.

Förklaring på engelska

Viruses whose host is Salmonella. A frequently encountered Salmonella phage is BACTERIOPHAGE P22.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Salmonella Phage; Salmonella Bacteriophages; Bacteriophage, Salmonella; Bacteriophages, Salmonella; Salmonella Bacteriophage

Svensk term Salmonella-fager
Synonym på svenska
Synonym på engelska Salmonella Phage; Salmonella Bacteriophages; Bacteriophage, Salmonella; Bacteriophages, Salmonella; Salmonella Bacteriophage
Engelsk term Salmonella Phages
MESH ID D012483

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.