Salmonella (Salmonella)

Salmonella

Ett släkte av gramnegativa, fakultativt anaeroba, stavformade bakterier som använder citrat som en enda kolkälla. Det är patogent för människa, vilket orsakar enteriska feber, mag-tarmkatarr och bakteriemi. Matförgiftning är den vanligaste kliniska manifestationen. Organismer inom detta släkt separeras på grundval av antigena egenskaper, sockerjäsningsmönster, och bakteriofagkänslighet.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative, facultatively anaerobic, rod-shaped bacteria that utilizes citrate as a sole carbon source. It is pathogenic for humans, causing enteric fevers, gastroenteritis, and bacteremia. Food poisoning is the most common clinical manifestation. Organisms within this genus are separated on the basis of antigenic characteristics, sugar fermentation patterns, and bacteriophage susceptibility.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Salmonella
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Salmonella
MESH ID D012475

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.