Salmonella tymphimurium (Salmonella typhimurium)

Salmonella tymphimurium

En serotyp av Salmonella enterica som är ett vanligt medel för Salmonella mag-tarmkatarr hos människa. Det orsakar också PARATYPHOID FEBER.

Förklaring på engelska

A serotype of Salmonella enterica that is a frequent agent of Salmonella gastroenteritis in humans. It also causes PARATYPHOID FEVER.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Salmonella typhimurium LT2

Svensk term Salmonella tymphimurium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Salmonella typhimurium LT2
Engelsk term Salmonella typhimurium
MESH ID D012486

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.