Salmonella typhi (Salmonella typhi)

Salmonella typhi

En serotyp av Salmonella enterica som är etiologiskt agens för tyfoidfeber.

Förklaring på engelska

A serotype of SALMONELLA ENTERICA which is the etiologic agent of TYPHOID FEVER.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Salmonella enterica serovar Typhi; Salmonella typhosa

Svensk term Salmonella typhi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Salmonella enterica serovar Typhi; Salmonella typhosa
Engelsk term Salmonella typhi
MESH ID D012485

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.