Salpingostomi (Salpingostomy)

Salpingostomi

Bildning av en konstgjord öppning i ett äggledare.

Förklaring på engelska

Formation of an artificial opening in a fallopian tube.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Salpingostomies

Svensk term Salpingostomi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Salpingostomies
Engelsk term Salpingostomy
MESH ID D012489

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.