Salter (Salts)

Salter

Ämnen framställda genom reaktionen mellan syror och baser; föreningar bestående av en metall (positiv) och icke-metall (negativ) radikal. (Bevilja & Hackhs kemiska Ordbok [publikationstyp], 5: e upplagan)

Förklaring på engelska

Substances produced from the reaction between acids and bases; compounds consisting of a metal (positive) and nonmetal (negative) radical. (Grant & Hackh’s Chemical Dictionary, 5th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Salt

Svensk term Salter
Synonym på svenska
Synonym på engelska Salt
Engelsk term Salts
MESH ID D012492

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.