Saltkörtel (Salt Gland)

Saltkörtel

En sammansatt rörformig körtel, som ligger runt ögonen och näspassagen hos marina djur och fåglar, vars fysiologi figurerar i vätske- och elektrolytbalans. Pekin-ankan fungerar som ett vanligt forskningsdjur i saltkörtelstudier. En rektal körtel eller rektal saltkörtel i hundfiskhajen är fäst vid korsningen av tarmen och kloak och hjälper njurarna att avlägsna överskott av salter från blod. (Storer, Usinger, Stebbins & Nybakken: Allmän zoologi, 6th ed, p658)

Förklaring på engelska

A compound tubular gland, located around the eyes and nasal passages in marine animals and birds, the physiology of which figures in water-electrolyte balance. The Pekin duck serves as a common research animal in salt gland studies. A rectal gland or rectal salt gland in the dogfish shark is attached at the junction of the intestine and cloaca and aids the kidneys in removing excess salts from the blood. (Storer, Usinger, Stebbins & Nybakken: General Zoology, 6th ed, p658)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gland, Salt; Glands, Salt; Salt Glands; Rectal Gland; Gland, Rectal; Glands, Rectal; Rectal Glands

Svensk term Saltkörtel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gland, Salt; Glands, Salt; Salt Glands; Rectal Gland; Gland, Rectal; Glands, Rectal; Rectal Glands
Engelsk term Salt Gland
MESH ID D012491

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.