SAME (Mineralocorticoid Excess Syndrome, Apparent)

SAME

En ärftlig sjukdom kännetecknad av högt blodtryck redan i barndomen, hypokalemisk alkalos, och svag utsöndring av renin och aldosteron. Tillståndet beror på en defekt i den enzymatiska verkan av 11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 2, som medför otillräcklig omvandling av kortisol till kortison. Ansamlingen av oomvandlat kortisol till nivåer som stimulerar mineralkortikoidreceptorer ger sken av överskott av mineralkortikoider.

Förklaring på engelska

A hereditary disease characterized by childhood onset HYPERTENSION, hypokalemic alkalosis, and low RENIN and ALDOSTERONE secretion. It results from a defect in the activity of the 11-BETA-HYDROXYSTEROID DEHYDROGENASE TYPE 2 enzyme which results in inadequate conversion of CORTISOL to CORTISONE. The build up of unprocessed cortisol to levels that stimulate MINERALOCORTICOID RECEPTORS creates the appearance of having excessive MINERALOCORTICOIDS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Apparent Mineralocorticoid Excess Syndrome

Svensk term SAME
Synonym på svenska
Synonym på engelska Apparent Mineralocorticoid Excess Syndrome
Engelsk term Mineralocorticoid Excess Syndrome, Apparent
MESH ID D043204

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.