Samhällsmedicinsk planering (Community Health Planning)

Samhällsmedicinsk planering

Sjukvårdsplanering med målsättning att förbättra hälsa, tillgänglighet och effektivitet inom samhällets hälso- och sjukvård.

Förklaring på engelska

Planning that has the goals of improving health, improving accessibility to health services, and promoting efficiency in the provision of services and resources on a comprehensive basis for a whole community. (From Facts on File Dictionary of Health Care Management, 1988, p299)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Community Health Plannings; Health Planning, Community; Health Plannings, Community; Planning, Community Health; Plannings, Community Health; Population-Based Planning; Planning, Population-Based; Plannings, Population-Based; Population Based Planning; Population-Based Plannings; Community Health Systems; Community Health System; Health System, Community; Health Systems, Community; System, Community Health; Systems, Community Health

Svensk term Samhällsmedicinsk planering
Synonym på svenska
Synonym på engelska Community Health Plannings; Health Planning, Community; Health Plannings, Community; Planning, Community Health; Plannings, Community Health; Population-Based Planning; Planning, Population-Based; Plannings, Population-Based; Population Based Planning; Population-Based Plannings; Community Health Systems; Community Health System; Health System, Community; Health Systems, Community; System, Community Health; Systems, Community Health
Engelsk term Community Health Planning
MESH ID D018672

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.