Samoaöarna (Samoa)

Samoaöarna

En grupp öar i sydvästra centrala Stilla havet, uppdelad i AMERIKANSKA SAMOA och INDEPENDENT STATE OF SAMOA (Västra Samoaöarna). Första europeiska kontakten togs 1722 av Jacob Roggeveen, en holländare. År 1768 fick de namnet Navigators Öar av Louis de Bougainville. Det nuvarande namnet kan härledas från en lokal hövding eller från ett lokalt ord som betyder plats för moa, en nu utdöd öfågel. (Från Websters nya geografiska Ordbok [publikationstyp], 1988, p1061 & Rum, Brewer’s Ordbok [publikationstyp] of Names, 1992, p481)

Förklaring på engelska

A group of islands in the southwest central Pacific, divided into AMERICAN SAMOA and the INDEPENDENT STATE OF SAMOA (Western Samoa). First European contact was made in 1722 by Jacob Roggeveen, a Dutchman. In 1768 they were named Navigators Islands by Louis de Bougainville. The present name may derive from that of a local chieftain or from a local word meaning place of the moa, a now-extinct island bird. (From Webster’s New Geographical Dictionary, 1988, p1061 & Room, Brewer’s Dictionary of Names, 1992, p481)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Samoan Islands; Samoa Islands; Navigator Island; Navigator Islands

Svensk term Samoaöarna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Samoan Islands; Samoa Islands; Navigator Island; Navigator Islands
Engelsk term Samoa
MESH ID D018947

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.