San Francisco (San Francisco)

San Francisco

En stad i norra Kalifornien.

Förklaring på engelska

A city in northern California.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term San Francisco
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term San Francisco
MESH ID D012495

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.