San Marino (San Marino)

San Marino

En enklav i centrala Italien.

Förklaring på engelska

An enclave in central Italy.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Republic of San Marino

Svensk term San Marino
Synonym på svenska
Synonym på engelska Republic of San Marino
Engelsk term San Marino
MESH ID D012496

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.