Sapogeniner (Sapogenins)

Sapogeniner

Aglukondelen av en saponinmolekyl. Det kan vara triterpenoid eller steroid, vanligtvis spirostan, i natur.

Förklaring på engelska

The aglucon moiety of a saponin molecule. It may be triterpenoid or steroid, usually spirostan, in nature.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sapogeniner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sapogenins
MESH ID D012502

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.