Saprolegnia (Saprolegnia)

Saprolegnia

Ett släkte av OOMYCETES i familj Saprolegniaceae. Det är en parasit och patogen av sötvattensfiskar.

Förklaring på engelska

A genus of OOMYCETES in the family Saprolegniaceae. It is a parasite and pathogen of freshwater FISHES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Saprolegnias

Svensk term Saprolegnia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Saprolegnias
Engelsk term Saprolegnia
MESH ID D044762

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.