Saralasin (Saralasin)

Saralasin

En oktapeptidanalog av angiotensin II (bovint) med aminosyror 1 och 8 ersatt med sarkosin respektive alanin. Det är en mycket specifik kompetitiv hämmare av angiotensin II som används vid diagnos av HYPERTONI.

Förklaring på engelska

An octapeptide analog of angiotensin II (bovine) with amino acids 1 and 8 replaced with sarcosine and alanine, respectively. It is a highly specific competitive inhibitor of angiotensin II that is used in the diagnosis of HYPERTENSION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: (Sar1,Val5,Ala8)Angiotensin II; Sar-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Ala; 1-Sarcosine-8-Alanine Angiotensin II; 1 Sarcosine 8 Alanine Angiotensin II; Angiotensin II, 1-Sarcosine-8-Alanine; Angiotensin II, Sar(1)-Ala(8)-; Angiotensin II, Sarcosyl(1)-Alanine(8)-; (Sar(1),Ala(8))ANGII; 1-Sar-8-Ala Angiotensin II; 1 Sar 8 Ala Angiotensin II; Angiotensin II, 1-Sar-8-Ala; Saralasin Acetate; Saralasin Acetate, Hydrated; Hydrated Saralasin Acetate; Saralasin Acetate, Anhydrous; Anhydrous Saralasin Acetate

Svensk term Saralasin
Synonym på svenska
Synonym på engelska (Sar1,Val5,Ala8)Angiotensin II; Sar-Arg-Val-Tyr-Val-His-Pro-Ala; 1-Sarcosine-8-Alanine Angiotensin II; 1 Sarcosine 8 Alanine Angiotensin II; Angiotensin II, 1-Sarcosine-8-Alanine; Angiotensin II, Sar(1)-Ala(8)-; Angiotensin II, Sarcosyl(1)-Alanine(8)-; (Sar(1),Ala(8))ANGII; 1-Sar-8-Ala Angiotensin II; 1 Sar 8 Ala Angiotensin II; Angiotensin II, 1-Sar-8-Ala; Saralasin Acetate; Saralasin Acetate, Hydrated; Hydrated Saralasin Acetate; Saralasin Acetate, Anhydrous; Anhydrous Saralasin Acetate
Engelsk term Saralasin
MESH ID D012504

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.