Sarcina (Sarcina)

Sarcina

Ett släkte av grampositiva, anaeroba bakterier vars organismer delar sig i tre vinkelräta plan och förekommer i paket med åtta eller flera celler. Det har isolerats från jord, korn, och kliniska prover.

Förklaring på engelska

A genus of gram-positive, anaerobic bacteria whose organisms divide in three perpendicular planes and occur in packets of eight or more cells. It has been isolated from soil, grains, and clinical specimens.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sarcina
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sarcina
MESH ID D012505

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.