Sarcocystosis (Sarcocystosis)

Sarcocystosis

Infektion av den tvärstrimmig muskulatur hos däggdjur av parasiter av släktet SARCOCYSTIS. Sjukdomssymtom som kräkning, diarre, muskelsvaghet och förlamning produceras av sarkocystin, ett toxin som produceras av organismen.

Förklaring på engelska

Infection of the striated muscle of mammals by parasites of the genus SARCOCYSTIS. Disease symptoms such as vomiting, diarrhea, muscle weakness, and paralysis are produced by sarcocystin, a toxin produced by the organism.

Synonym, svenska: Sarkosporidios

Synonym, engelska: Sarcocystoses; Sarcosporidiosis; Sarcosporidioses

Svensk term Sarcocystosis
Synonym på svenska Sarkosporidios
Synonym på engelska Sarcocystoses; Sarcosporidiosis; Sarcosporidioses
Engelsk term Sarcocystosis
MESH ID D012523

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.