Sargassum (Sargassum)

Sargassum

En av de största släkten av BRUNALGER, bestående av mer än 150 arter som finns i tropiska, subtropiska och tempererade zoner i båda halvklotet. Vissa arter är fästa (bentiska) men de flesta flyter i det öppna havet (pelagiskt). Sargassum ger en kritisk livsmiljö för hundratals arter av FISKAR; SKÖLDPADDOR; och RYGGRADSLÖSA DJUR.

Förklaring på engelska

One of the largest genera of BROWN ALGAE, comprised of more than 150 species found in tropical, subtropical, and temperate zones of both hemispheres. Some species are attached (benthic) but most float in the open sea (pelagic). Sargassum provides a critical habitat for hundreds of species of FISHES; TURTLES; and INVERTEBRATES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sargassum
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sargassum
MESH ID D044647

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.