Sarin (Sarin)

Sarin

En organofosforesterförening som producerar potent och irreversibel hämning av kolinesteras. Det är giftigt för nervsystem och är ett kemisk krigföring krigsmedel.

Förklaring på engelska

An organophosphorus ester compound that produces potent and irreversible inhibition of cholinesterase. It is toxic to the nervous system and is a chemical warfare agent.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: ortho-Isopropylmethyl Phosphonofluoridate; Phosphonofluoridate, ortho-Isopropylmethyl; ortho Isopropylmethyl Phosphonofluoridate; o-Isopropylmethyl Phosphonofluoridate; Phosphonofluoridate, o-Isopropylmethyl; o Isopropylmethyl Phosphonofluoridate; Sarin Gas; Gas, Sarin

Svensk term Sarin
Synonym på svenska
Synonym på engelska ortho-Isopropylmethyl Phosphonofluoridate; Phosphonofluoridate, ortho-Isopropylmethyl; ortho Isopropylmethyl Phosphonofluoridate; o-Isopropylmethyl Phosphonofluoridate; Phosphonofluoridate, o-Isopropylmethyl; o Isopropylmethyl Phosphonofluoridate; Sarin Gas; Gas, Sarin
Engelsk term Sarin
MESH ID D012524

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.