Sarkoidos (Sarcoidosis)

Sarkoidos

En idiopatisk systemisk inflammatorisk granulomatös störning bestående av epitelioida och multinukleära jätteceller med liten vävnadsdöd. Det invaderar vanligtvis lungorna med fibros och kan också involvera lymfkörtlar, hud, lever, mjälte, ögon, falangealben, och parotidkörtlar.

Förklaring på engelska

An idiopathic systemic inflammatory granulomatous disorder comprised of epithelioid and multinucleated giant cells with little necrosis. It usually invades the lungs with fibrosis and may also involve lymph nodes, skin, liver, spleen, eyes, phalangeal bones, and parotid glands.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sarcoidoses; Besnier-Boeck-Schaumann Syndrome; Besnier Boeck Schaumann Syndrome; Syndrome, Besnier-Boeck-Schaumann; Boeck Disease; Schaumann’s Syndrome; Schaumann’s Syndromes; Syndrome, Schaumann’s; Boeck’s Sarcoid; Boeck Sarcoid; Boecks Sarcoid; Sarcoid, Boeck’s; Schaumann Disease; Disease, Schaumann; Schaumann Syndrome; Syndrome, Schaumann; Besnier-Boeck Disease; Besnier Boeck Disease; Boeck’s Disease; Boecks Disease

Svensk term Sarkoidos
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sarcoidoses; Besnier-Boeck-Schaumann Syndrome; Besnier Boeck Schaumann Syndrome; Syndrome, Besnier-Boeck-Schaumann; Boeck Disease; Schaumann’s Syndrome; Schaumann’s Syndromes; Syndrome, Schaumann’s; Boeck’s Sarcoid; Boeck Sarcoid; Boecks Sarcoid; Sarcoid, Boeck’s; Schaumann Disease; Disease, Schaumann; Schaumann Syndrome; Syndrome, Schaumann; Besnier-Boeck Disease; Besnier Boeck Disease; Boeck’s Disease; Boecks Disease
Engelsk term Sarcoidosis
MESH ID D012507

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.