Sarkolemma (Sarcolemma)

Sarkolemma

Det excitativa plasmamembranet i en muskelcell. (Glick, Ordlista för biokemi och molekylärbiologi, 1990)

Förklaring på engelska

The excitable plasma membrane of a muscle cell. (Glick, Glossary of Biochemistry and Molecular Biology, 1990)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sarcolemmas

Svensk term Sarkolemma
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sarcolemmas
Engelsk term Sarcolemma
MESH ID D012508

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.