Sarkom 180 (Sarcoma 180)

Sarkom 180

En experimentell form av sarkom hos möss.

Förklaring på engelska

An experimental sarcoma of mice.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sarcoma 180, Crocker; Crocker Sarcoma 180

Svensk term Sarkom 180
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sarcoma 180, Crocker; Crocker Sarcoma 180
Engelsk term Sarcoma 180
MESH ID D012510

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.