Sarkom 37 (Sarcoma 37)

Sarkom 37

En experimentell form av sarkom hos möss.

Förklaring på engelska

An experimental sarcoma of mice.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Sarkom 37
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Sarcoma 37
MESH ID D012511

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.