Sarkomerer (Sarcomeres)

Sarkomerer

De upprepade kontraktila enheterna i MYOFIBRIL, avgränsade av Z-band längs dess längd.

Förklaring på engelska

The repeating contractile units of the MYOFIBRIL, delimited by Z bands along its length.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sarcomere

Svensk term Sarkomerer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sarcomere
Engelsk term Sarcomeres
MESH ID D012518

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.