Sarkomvirus, apa (Sarcoma Virus, Woolly Monkey)

Sarkomvirus, apa

En art av GAMMARETROVIRUS som producerar tumörer i primater. Ursprungligen isolerad från en fibrosarkom i en ullig apa, WMSV är ett replikationsdefekt v-onc-virus som bär sis onkogen. För att föröka sig kräver WMSV ett replikation-kompetent hjälparvirus.

Förklaring på engelska

A species of GAMMARETROVIRUS producing tumors in primates. Originally isolated from a fibrosarcoma in a woolly monkey, WMSV is a replication-defective v-onc virus which carries the sis oncogene. In order to propagate, WMSV requires a replication-competent helper virus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Wooley monkey sarcoma virus; Woolly Monkey Virus; Simian Sarcoma Viruses; Sarcoma Virus, Simian; Simian Sarcoma Virus; Sarcoma Viruses, Simian

Svensk term Sarkomvirus, apa
Synonym på svenska
Synonym på engelska Wooley monkey sarcoma virus; Woolly Monkey Virus; Simian Sarcoma Viruses; Sarcoma Virus, Simian; Simian Sarcoma Virus; Sarcoma Viruses, Simian
Engelsk term Sarcoma Virus, Woolly Monkey
MESH ID D012842

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.