Sarkoplasmatiskt retikel (Sarcoplasmic Reticulum)

Sarkoplasmatiskt retikel

Ett nätverk av tubuli och säckar i cytoplasma av SKELETTMUSKELFIBRER som hjälper till med muskelsammandragning och avslappning genom att frigöra och lagra kalciumjoner.

Förklaring på engelska

A network of tubules and sacs in the cytoplasm of SKELETAL MUSCLE FIBERS that assist with muscle contraction and relaxation by releasing and storing calcium ions.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reticulum, Sarcoplasmic; Reticulums, Sarcoplasmic; Sarcoplasmic Reticulums

Svensk term Sarkoplasmatiskt retikel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reticulum, Sarcoplasmic; Reticulums, Sarcoplasmic; Sarcoplasmic Reticulums
Engelsk term Sarcoplasmic Reticulum
MESH ID D012519

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.