SARS virus (SARS Virus)

SARS virus

En art av CORONAVIRUS som orsakar atypisk respiratorisk sjukdom (svår akut respiratorisk syndrom) hos människa. Organismen tros först ha uppstått i Guangdong-provinsen, Kina, 2002. Den naturliga värden är den kinesiska hästskofladdermusen, RHINOLOPHUS sinicus.

Förklaring på engelska

A species of CORONAVIRUS causing atypical respiratory disease (SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME) in humans. The organism is believed to have first emerged in Guangdong Province, China, in 2002. The natural host is the Chinese horseshoe bat, RHINOLOPHUS sinicus.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Severe Acute Respiratory Syndrome Virus; SARS-Related Coronavirus; Coronavirus, SARS-Related; SARS Related Coronavirus; SARS-CoV; Urbani SARS-Associated Coronavirus; Coronavirus, Urbani SARS-Associated; SARS-Associated Coronavirus, Urbani; Urbani SARS Associated Coronavirus; SARS Coronavirus; Coronavirus, SARS; Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus; Severe acute respiratory syndrome related coronavirus; SARS-Associated Coronavirus; Coronavirus, SARS-Associated; SARS Associated Coronavirus

Svensk term SARS virus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Severe Acute Respiratory Syndrome Virus; SARS-Related Coronavirus; Coronavirus, SARS-Related; SARS Related Coronavirus; SARS-CoV; Urbani SARS-Associated Coronavirus; Coronavirus, Urbani SARS-Associated; SARS-Associated Coronavirus, Urbani; Urbani SARS Associated Coronavirus; SARS Coronavirus; Coronavirus, SARS; Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus; Severe acute respiratory syndrome related coronavirus; SARS-Associated Coronavirus; Coronavirus, SARS-Associated; SARS Associated Coronavirus
Engelsk term SARS Virus
MESH ID D045473

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.