Satellitvirus (Satellite Viruses)

Satellitvirus

Defekta virus som endast kan föröka sig genom association med ett hjälparvirus som kompletterar den defekta genen. Satellitvirus kan vara associerade med vissa växtvirus, djurvirus, eller bakteriofager. De skiljer sig från satellit-RNA; (RNA, SATELLIT) genom att satellitvirus kodar sitt eget pälsprotein.

Förklaring på engelska

Defective viruses which can multiply only by association with a helper virus which complements the defective gene. Satellite viruses may be associated with certain plant viruses, animal viruses, or bacteriophages. They differ from satellite RNA; (RNA, SATELLITE) in that satellite viruses encode their own coat protein.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Satellite Virus; Virus, Satellite; Viruses, Satellite; Viruses, Associated; Virus, Associated; Associated Virus; Associated Viruses

Svensk term Satellitvirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Satellite Virus; Virus, Satellite; Viruses, Satellite; Viruses, Associated; Virus, Associated; Associated Virus; Associated Viruses
Engelsk term Satellite Viruses
MESH ID D012526

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.