Saturnus (Saturn)

Saturnus

Den sjätte planeten i ordning från solen. Det är en av de fem yttre planeter i solsystem. Dess tolv naturliga satelliter inkluderar Phoebe och Titan.

Förklaring på engelska

The sixth planet in order from the sun. It is one of the five outer planets of the solar system. Its twelve natural satellites include Phoebe and Titan.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Phoebe; Titan

Svensk term Saturnus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Phoebe; Titan
Engelsk term Saturn
MESH ID D018539

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.