Saxitoxin (Saxitoxin)

Saxitoxin

En förening som innehåller ett reducerat purinringsystem men inte är biosyntetiskt relaterat till purinalkaloiderna. Det är ett gift som finns i vissa ätbara blötdjur vid vissa tidpunkter; utarbetad av GONYAULAX och konsumeras av blötdjur, fiskar etc. utan skadliga effekter. Det är neurotoxiskt och orsakar RESPIRATORISK FÖRLAMNING och andra effekter hos DÄGGDJUR, känd som paralytisk SHELLFISH-förgiftning.

Förklaring på engelska

A compound that contains a reduced purine ring system but is not biosynthetically related to the purine alkaloids. It is a poison found in certain edible mollusks at certain times; elaborated by GONYAULAX and consumed by mollusks, fishes, etc. without ill effects. It is neurotoxic and causes RESPIRATORY PARALYSIS and other effects in MAMMALS, known as paralytic SHELLFISH poisoning.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Mitilotoxin; Saxitonin; Gonyaulax Toxin; Toxin, Gonyaulax

Svensk term Saxitoxin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Mitilotoxin; Saxitonin; Gonyaulax Toxin; Toxin, Gonyaulax
Engelsk term Saxitoxin
MESH ID D012530

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.