SC-19220 (Dibenz(b,f)(1,4)oxazepine-10(11H)-carboxylic acid, 8-chloro-, 2-acetylhydrazide)

SC-19220

Hämmar aktiviteten av prostaglandiner.

Förklaring på engelska

Inhibits the activity of prostaglandins.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: SC-19220

Svensk term SC-19220
Synonym på svenska
Synonym på engelska SC-19220
Engelsk term Dibenz(b,f)(1,4)oxazepine-10(11H)-carboxylic acid, 8-chloro-, 2-acetylhydrazide
MESH ID D012531

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.