Scala tympani (Scala Tympani)

Scala tympani

Den nedre kammaren i COCHLEA, som sträcker sig från det runda fönstret till helicotrema (öppningen vid toppen som förbinder de perilymffyllda utrymmena av scala tympani och SCALA VESTIBULI).

Förklaring på engelska

The lower chamber of the COCHLEA, extending from the round window to the helicotrema (the opening at the apex that connects the PERILYMPH-filled spaces of scala tympani and SCALA VESTIBULI).

Synonym, svenska: Scala tymapni

Synonym, engelska: Scala Tympanus; Tympani, Scala; Tympanus, Scala

Svensk term Scala tympani
Synonym på svenska Scala tymapni
Synonym på engelska Scala Tympanus; Tympani, Scala; Tympanus, Scala
Engelsk term Scala Tympani
MESH ID D012533

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.