Scenedesmus (Scenedesmus)

Scenedesmus

Ett släkte av GRÖNA ALGER i familj Scenedesmaceae. Det bildar kolonier av vanligtvis fyra eller åtta cylindriska celler som distribueras i stor utsträckning i sötvatten och JORD.

Förklaring på engelska

A genus of GREEN ALGAE in the family Scenedesmaceae. It forms colonies of usually four or eight cylindrical cells that are widely distributed in freshwater and SOIL.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Scenedesmus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Scenedesmus
MESH ID D044444

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.