Schamanism (Shamanism)

Schamanism

Ett mellanstadium mellan polyteism och monoteism, som antar en ”Stor ande”, med mindre gudar underordnade. Med början av schamanism fanns tillkomsten av medicinmannen eller häxdoktorn, som antog ett övervakande förhållande till sjukdom och dess botemedel. Formellt är schamanism en religion av ural-altaiska folk i norra Asien och Europa, kännetecknad av tron att den osynliga världen av gudar, demoner, förfädernas andar reagerar endast för shamaner. Indianerna i Nord- och Sydamerika underhåller religiösa metoder som liknar den ural-altaiska schamanism. Ordet shaman kommer från Tungusic (Manchuria och Sibirien) saman, vilket betyder buddhistisk munk. Shamanen hanterar sjukdom nästan helt med psykoterapeutiska medel; han skrämmer bort sjukdomsdemonerna genom att anta en skrämmande mien. (Från Garrison, En introduktion till medicinens Historia, 4th ed, p22; från Webster, 3d ed)

Förklaring på engelska

An intermediate stage between polytheism and monotheism, which assumes a “Great Spirit”, with lesser deities subordinated. With the beginnings of shamanism there was the advent of the medicine man or witch doctor, who assumed a supervisory relation to disease and its cure. Formally, shamanism is a religion of Ural-Altaic peoples of Northern Asia and Europe, characterized by the belief that the unseen world of gods, demons, ancestral spirits is responsive only to shamans. The Indians of North and South America entertain religious practices similar to the Ural-Altaic shamanism. The word shaman comes from the Tungusic (Manchuria and Siberia) saman, meaning Buddhist monk. The shaman handles disease almost entirely by psychotherapeutic means; he frightens away the demons of disease by assuming a terrifying mien. (From Garrison, An Introduction to the History of Medicine, 4th ed, p22; from Webster, 3d ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Schamanism
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Shamanism
MESH ID D019423

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.