Scharlakansfeber (Scarlet Fever)

Scharlakansfeber

Infektion med grupp A-streptokocker som kännetecknas av halsfluss och svalginflammation. Ett erytematöst utslag är vanligt närvarande.

Förklaring på engelska

Infection with group A streptococci that is characterized by tonsillitis and pharyngitis. An erythematous rash is commonly present.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fever, Scarlet; Fevers, Scarlet; Scarlet Fevers

Svensk term Scharlakansfeber
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fever, Scarlet; Fevers, Scarlet; Scarlet Fevers
Engelsk term Scarlet Fever
MESH ID D012541

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.