Schistosoma haematobium (Schistosoma haematobium)

Schistosoma haematobium

En art av trematodblodflöden av familj Schistosomatidae som förekommer i olika utvecklingsstadier i venerna i lung- och leversystemet och slutligen urinblåsans lumen. Denna parasit orsakar urin snäckfeber.

Förklaring på engelska

A species of trematode blood flukes of the family Schistosomatidae which occurs at different stages in development in veins of the pulmonary and hepatic system and finally the bladder lumen. This parasite causes urinary schistosomiasis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Schistosoma haematobiums; haematobiums, Schistosoma

Svensk term Schistosoma haematobium
Synonym på svenska
Synonym på engelska Schistosoma haematobiums; haematobiums, Schistosoma
Engelsk term Schistosoma haematobium
MESH ID D012548

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.