Schistosomatidae (Schistosomatidae)

Schistosomatidae

En familj av blodflöden av klassen Trematoda som finns hos djur och människor. Det inkluderar släktena Heterobilharzia, Schistosomatium, Blodmask, Ornithobilharzia, Bilharziella, Trichobilharzia, Pseudobilharzia, och Austrobilharzia.

Förklaring på engelska

A family of blood flukes of the class Trematoda which is found in animals and man. It Includes the genera Heterobilharzia, Schistosomatium, Schistosoma, Ornithobilharzia, Bilharziella, Trichobilharzia, Pseudobilharzia, and Austrobilharzia.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Schistosomatidae
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Schistosomatidae
MESH ID D012551

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.