Schizofreni i barndomen (Childhood Schizophrenia)

Schizofreni i barndomen

Ett ålderdomligt begrepp som historiskt användes för psykiska störningar i barndomen som man trodde var en form av schizofreni. Begreppet fanns med i tidigare versioner av DSM, men är nu inkluderat i det bredare begreppet genomgripande utvecklingsstörningar hos barn.

Förklaring på engelska

An obsolete concept, historically used for childhood mental disorders thought to be a form of schizophrenia. It was in earlier versions of DSM but is now included within the broad concept of PERVASIVE DEVELOPMENT DISORDERS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Childhood-Onset Schizophrenia; Childhood Onset Schizophrenia; Schizophrenia, Childhood-Onset; Childhood Schizophrenia

Svensk term Schizofreni i barndomen
Synonym på svenska
Synonym på engelska Childhood-Onset Schizophrenia; Childhood Onset Schizophrenia; Schizophrenia, Childhood-Onset; Childhood Schizophrenia
Engelsk term Childhood Schizophrenia
MESH ID D012561

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.