Schizofrenins psykologi (Schizophrenic Psychology)

Schizofrenins psykologi

Studie av psykiska processer och beteende hos schizofreni.

Förklaring på engelska

Study of mental processes and behavior of schizophrenics.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Psychology, Schizophrenic

Svensk term Schizofrenins psykologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Psychology, Schizophrenic
Engelsk term Schizophrenic Psychology
MESH ID D012565

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.