Schizoid personlighetsstörning (Schizoid Personality Disorder)

Schizoid personlighetsstörning

En personlighetsstörning som manifesteras av en djup defekt i förmågan att blankett [publikationstyp] sociala relationer, ingen önskan om socialt engagemang, och en likgiltighet att beröm eller kritik.

Förklaring på engelska

A personality disorder manifested by a profound defect in the ability to form social relationships, no desire for social involvement, and an indifference to praise or criticism.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Schizoid Personality; Personalities, Schizoid; Personality, Schizoid; Schizoid Personalities; Personality Disorder, Schizoid; Disorder, Schizoid Personality; Disorders, Schizoid Personality; Personality Disorders, Schizoid; Schizoid Personality Disorders

Svensk term Schizoid personlighetsstörning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Schizoid Personality; Personalities, Schizoid; Personality, Schizoid; Schizoid Personalities; Personality Disorder, Schizoid; Disorder, Schizoid Personality; Disorders, Schizoid Personality; Personality Disorders, Schizoid; Schizoid Personality Disorders
Engelsk term Schizoid Personality Disorder
MESH ID D012557

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.