Schizophyllum (Schizophyllum)

Schizophyllum

Ett släkte av köttiga hylla basidiomycetösa svampar, familj Schizophyllaceae, beställa AGARICALES, växer på träiga substrat. Det är patogent hos människa.

Förklaring på engelska

A genus of fleshy shelf basidiomycetous fungi, family Schizophyllaceae, order AGARICALES, growing on woody substrata. It is pathogenic in humans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Schizophyllums; Schizophyllum commune

Svensk term Schizophyllum
Synonym på svenska
Synonym på engelska Schizophyllums; Schizophyllum commune
Engelsk term Schizophyllum
MESH ID D012567

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.