Schizosaccharomyces (Schizosaccharomyces)

Schizosaccharomyces

Ett släkte av ascomycetösa svampar av familj Schizosaccharomycetaceae, beställ Schizosaccharomycetales.

Förklaring på engelska

A genus of ascomycetous fungi of the family Schizosaccharomycetaceae, order Schizosaccharomycetales.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Schizosaccharomyces pombe; Yeast, Fission; Schizosaccharomyces malidevorans; S pombe; Fission Yeast; Fission Yeasts

Svensk term Schizosaccharomyces
Synonym på svenska
Synonym på engelska Schizosaccharomyces pombe; Yeast, Fission; Schizosaccharomyces malidevorans; S pombe; Fission Yeast; Fission Yeasts
Engelsk term Schizosaccharomyces
MESH ID D012568

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.