Schwannceller (Schwann Cells)

Schwannceller

Neuroglialceller i det perifera nervsystemet som blankett [publikationstyp] de isolerande myelinmantlarna i perifera nervcellsutskott.

Förklaring på engelska

Neuroglial cells of the peripheral nervous system which form the insulating myelin sheaths of peripheral axons.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Schwann Cell; Cell, Schwann; Cells, Schwann

Svensk term Schwannceller
Synonym på svenska
Synonym på engelska Schwann Cell; Cell, Schwann; Cells, Schwann
Engelsk term Schwann Cells
MESH ID D012583

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.