Schweiz (Switzerland)

Schweiz

En nation i Europa. Den gränsar till Österrike, Frankrike, Italien, Liechtenstein och Tyskland. Huvudstaden är Bern.

Förklaring på engelska

A country in Europe. It is bordered by Austria, France, Italy, Liechtenstein, and Germany. The capital is Bern.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Schweiz
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Switzerland
MESH ID D013557

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.