Scimitarsyndrom (Scimitar Syndrome)

Scimitarsyndrom

En avvikande pulmonell venös återgång där höger PULMONAL VEIN inte är ansluten till VÄNSTER ATRIUM utan till INFERIOR VENA CAVA. Scimitarsyndrom är uppkallad efter halvmåne- eller turkisk svärdliknande skugga i bröstradiografi och är ofta förknippad med hypoplasi av höger lunga och höger lungartär och hjärta dextroposition.

Förklaring på engelska

An anomalous pulmonary venous return in which the right PULMONARY VEIN is not connected to the LEFT ATRIUM but to the INFERIOR VENA CAVA. Scimitar syndrome is named for the crescent- or Turkish sword-like shadow in the chest radiography and is often associated with hypoplasia of the right lung and right pulmonary artery, and dextroposition of the heart.

Synonym, svenska: Kroksabelsyndrom

Synonym, engelska: Scimitar Anomaly; Anomaly, Scimitar; Anomalous Pulmonary Venous Return; Pulmonary Venous Return Anomaly; Total Anomalous Pulmonary Venous Return 1; TAPVR1; Total Anomalous Pulmonary Venous Return; TAPVR

Svensk term Scimitarsyndrom
Synonym på svenska Kroksabelsyndrom
Synonym på engelska Scimitar Anomaly; Anomaly, Scimitar; Anomalous Pulmonary Venous Return; Pulmonary Venous Return Anomaly; Total Anomalous Pulmonary Venous Return 1; TAPVR1; Total Anomalous Pulmonary Venous Return; TAPVR
Engelsk term Scimitar Syndrome
MESH ID D012587

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.