Sciuridae (Sciuridae)

Sciuridae

En familj av ordningen Gnagare som innehåller 49 släkter. Några av de vanligaste släktena är MARMOTA, som inkluderar marmot och woodchuck; Sciurus, den grå ekorren, S. carolinensis och rävekorren S. niger; Tamias, den östra och västra jordekorre; och Tamiasciurus, den röda ekorren. De flygande ekorrarna, förutom den scaly-tailed Anomaluridae, tillhör också denna familj.

Förklaring på engelska

A family of the order Rodentia which contains 49 genera. Some of the more common genera are MARMOTA, which includes the marmot and woodchuck; Sciurus, the gray squirrel, S. carolinensis, and the fox squirrel, S. niger; Tamias, the eastern and western chipmunk; and Tamiasciurus, the red squirrel. The flying squirrels, except the scaly-tailed Anomaluridae, also belong to this family.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Susliks; Suslik; Citellus; Spermophilus; Prairie Dogs; Dog, Prairie; Dogs, Prairie; Prairie Dog; Squirrels; Squirrel; Chipmunks; Chipmunk; Tamias; Eutamias

Svensk term Sciuridae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Susliks; Suslik; Citellus; Spermophilus; Prairie Dogs; Dog, Prairie; Dogs, Prairie; Prairie Dog; Squirrels; Squirrel; Chipmunks; Chipmunk; Tamias; Eutamias
Engelsk term Sciuridae
MESH ID D012589

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.