Scoparia (Scoparia)

Scoparia

En växtsläkt av familj Grobladsväxter. Medlemmar innehåller tyrsiflorin och andra scopadulane (labdan) typ DITERPENES.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family Plantaginaceae. Members contain thyrsiflorin and other scopadulane (labdane) type DITERPENES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Scoparia dulcis

Svensk term Scoparia
Synonym på svenska
Synonym på engelska Scoparia dulcis
Engelsk term Scoparia
MESH ID D036721

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.