Scyphozoa (Scyphozoa)

Scyphozoa

Klassen av äkta maneter, i filum CNIDARIA. De är mestadels frisimmande marina organismer som går igenom fem steg i sin livscykel och uppvisar två kroppsformer: polyp och medusa.

Förklaring på engelska

The class of true jellyfish, in the phylum CNIDARIA. They are mostly free-swimming marine organisms that go through five stages in their life cycle and exhibit two body forms: polyp and medusa.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Scyphozoas; Jellyfish, True; Jellyfishs, True; True Jellyfish; True Jellyfishs; Aurelia aurita; Aurelia auritas; auritas, Aurelia; Moon Jellyfish; Jellyfishs, Moon; Moon Jellyfishs; Jellyfish, Moon; Moon Jelly; Jellies, Moon; Jelly, Moon; Moon Jellies; Sea Nettle, West Coast; Sea Nettle, Pacific; Nettle, Pacific Sea; Nettles, Pacific Sea; Pacific Sea Nettle; Pacific Sea Nettles; Sea Nettles, Pacific; Chrysaora fuscescens; Chrysaora fuscescen; fuscescens, Chrysaora

Svensk term Scyphozoa
Synonym på svenska
Synonym på engelska Scyphozoas; Jellyfish, True; Jellyfishs, True; True Jellyfish; True Jellyfishs; Aurelia aurita; Aurelia auritas; auritas, Aurelia; Moon Jellyfish; Jellyfishs, Moon; Moon Jellyfishs; Jellyfish, Moon; Moon Jelly; Jellies, Moon; Jelly, Moon; Moon Jellies; Sea Nettle, West Coast; Sea Nettle, Pacific; Nettle, Pacific Sea; Nettles, Pacific Sea; Pacific Sea Nettle; Pacific Sea Nettles; Sea Nettles, Pacific; Chrysaora fuscescens; Chrysaora fuscescen; fuscescens, Chrysaora
Engelsk term Scyphozoa
MESH ID D037401

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.