Seborroisk dermatit (Seborrheic Dermatitis)

Seborroisk dermatit

En kronisk, inflammatorisk hudsjukdom med okänd etiologi. Den kännetecknas av måttlig rodnad, torr, fuktig eller fet fjällning, och gulaktiga krustor på olika områden, särskilt i hårbotten. I hårbotten börjar eksemet som små fläckar av fjäll, för att gradvis utvidga sig till att omfatta hela skalpen, med avlossning av stora mängder torra fjäll (mjäll).

Förklaring på engelska

A chronic inflammatory disease of the skin with unknown etiology. It is characterized by moderate ERYTHEMA, dry, moist, or greasy (SEBACEOUS GLAND) scaling and yellow crusted patches on various areas, especially the scalp, that exfoliate as dandruff. Seborrheic dermatitis is common in children and adolescents with HIV INFECTIONS.

Synonym, svenska: Mjälleksem; Seborroisk eksem; Seborré; Pityrodeseksem

Synonym, engelska: Dermatitides, Seborrheic; Seborrheic Dermatitides; Seborrheic Dermatitis; Dermatitis Seborrheica; Seborrhea

Svensk term Seborroisk dermatit
Synonym på svenska Mjälleksem; Seborroisk eksem; Seborré; Pityrodeseksem
Synonym på engelska Dermatitides, Seborrheic; Seborrheic Dermatitides; Seborrheic Dermatitis; Dermatitis Seborrheica; Seborrhea
Engelsk term Seborrheic Dermatitis
MESH ID D012628

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.