Sefaros (Sepharose)

Sefaros

NA

Förklaring på engelska

NA

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agarose; Sepharose C1 4B; 4B, Sepharose C1; C1 4B, Sepharose; Sepharose 4B

Svensk term Sefaros
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agarose; Sepharose C1 4B; 4B, Sepharose C1; C1 4B, Sepharose; Sepharose 4B
Engelsk term Sepharose
MESH ID D012685

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.